BEWAKING... OP INDUSTRIEEL TERREIN - IN EEN BEDRIJF - OP EEN WERF

Fabrieken, opslagplaatsen, gebieden behorend tot ‘SEVESO’, …
Transportbedrijven, handelsbedrijven, banken, …

Onze RDG SECURITY-agenten verzekeren doeltreffende afschrikking met hun permanente aanwezigheid. Zij staan dag en nacht paraat.

Opdrachten uitgevoerd door RDG SECURITY:

 • De toegang tot het beveiligde gebied ontzeggen aan onbevoegde personen
 • Bedienden controleren op afwezigheid
 • Het buitensmokkelen van materiaal, producten of werktuigen verhinderen
 • Wapens en explosieven niet toelaten binnen het beveiligde gebied
 • Industriële spionage voorkomen
 • Toegangscontrole van bezoekers, onderhoudspersoneel, interimarissen, …
 • Toegangscontrole van leveranciers, leveringen, …
 • Toegangscontrole op parkings

Administratieve taken :

 • Aanmelding en controle van bezoekers
 • Het beheer van de sleutels van het gebouw
 • Het toezicht op de post
 • De controle over bedrijfsvoertuigen
 • Altijd stand-by zijn en het telefonisch onthaal verzorgen
 • Bezoekers ontvangen

Veiligheidsopdrachten :

 • Bescherming tegen brand
 • Controle van technische installaties: verwarming, koelruimten, …
 • Preventieronden zowel binnen als buiten
 • Controle van nooduitgangen, ramen, …
 • EHBO
 • Algemene bewaking van gebouwen
 • Werven bewaken

Aarzel zeker niet om ons meer inlichtingen te vragen.